Crank shaft

Trục cơ máy tàu thủy

Công ty chúng tôi đã cung cấp trục cơ mới và đã qua sử dụng cho động cơ diesel máy chính và máy phát điện tàu thủy trên 10 năm qua, với khoảng 20 trục cơ được cung cấp và sử dụng tốt .